Skip to content
Point of Sale (POS)

ระบบสินค้าฝากขาย

Consignment System

ระบบจัดการฝากขายสินค้าโดยที่ผู้ขายจะนำสินค้ามาให้กับร้านค้าขายแทน หรือร้านค้าแต่ละร้าน โดยผู้ขายจะได้รับเงินจากการขายสินค้าเมื่อผู้ซื้อตัวแทนหรือร้านค้าขายได้สำเร็จ

maxipos line

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความต้องการ ในการเสนอสินค้าที่หลากหลายของร้านค้าปลีก เป็นแรกผลักดันให้ร้านค้าพยายามค้นหา โปรดักส์หรือสินค้าใหม่ๆ จากผู้ผลิตที่หลากหลายเข้ามาขายยังร้านของตน แต่ใช่ว่าการซื้อมาขายไป จะเป็นรูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับทุกร้านค้าปลีกเสมอไป เพราะร้านบางประเภทต้องการความยืนหยุ่นในการทำธุรกิจและขณะเดียวกันก็ยังต้องการจัดการ cash-flow ที่เหมาะสม นั่นจึงเป็นที่มาของการก้าวเข้ามาของระบบการฝากขาย (Consignment) ทั้งนี้เพราะการฝากขายนั้น ผู้ค้าปลีกที่มีหน้าร้านนั้นเพียงทำสัญญากับผู้นำสินค้ามาฝากขาย (Vendor) โดยยังไม่ต้องจ่ายเงินค้าสินค้าก่อน แต่มีสินค้ามาฝากที่ร้านของตน และ ก็สามารถขายได้ปกติ โดยที่ จะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อถึงกำหนดวันตัดรอบ และเข้าลูปการสั่งซื้อ การออกใบแจ้งหนี้ และ การชำระเงินเท่านั้น

เพราะฉะนั้นการฝากขาย ถึงเป็นทางออกของที่ดี ของทั้งผู้มีหน้าร้านค้าปลีก และ ผู้ผลิตเอง ที่ช่วยเพิ่มสินค้าหน้าร้าน และ มีความยืนหยุ่นด้านการชำระเงิน โดย MaxiPOS เป็นโปรแกรมเดียวในท้องตลาดที่มีโมดูลสำหรับช่วยจัดการ ระบบฝากขายให้มีความง่ายยิ่งขึ้น โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

การจัดการผู้ขาย

 1. การลงทะเบียนผู้ขาย (vendor) บันทึกรายละเอียดผู้ขาย เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ รายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงิน เงื่อนไขของ GP และ สัญญา (Contract)
 2. ส่วนของการล็อกอินสำหรับผู้ขาย (vendor portal) อนุญาตให้ผู้ขาย (vendor) เข้าสู่ระบบ ดูยอดขายผลิตภัณฑ์ และจัดการสินค้าคงคลังและข้อมูลโปรไฟล์ของตน ทั้งนี้เพื่อให้เขารู้ว่าของเขาขายได้เท่าไหร่ เพื่อประโยชน์ในการเติมสินค้า


การจัดการของที่ขาย

 1. การลงทะเบียนหรือใส่ของที่ขายในระบบ ฟังก์ชันในการเพิ่ม อัปเดต หรือลบผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ คําอธิบาย SKU เงื่อนไขการฝากขาย และรูปภาพ
 2. การติดตามสินค้าคงคลัง ติดตามสินค้าฝากขาย รวมถึงปริมาณขอบใน stock ขาย และส่งคืน
 3. การจัดหมวดหมู่สินค้า การเพิ่มหรือลดหมวดสินค้า และ ผูกสินค้าตามหมวด


การรายงานและการวิเคราะห์

 1. รายงานการขาย ของ POS ในส่วนของ Consignment
 2. รายงานสินค้าคงคลัง ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลัง อัตราการหมุนเวียน และอายุ แต่ละ vendor
 3. รายงานผู้ขาย สร้างรายงานเฉพาะสําหรับผู้ขายแต่ละราย รวมถึงยอดขาย การคืนสินค้า


การคืนสินค้า การจัดการผลตอบแทน (GP)

 1. ในการกำหนด GP ที่เกิดจากรายได้ โดยระบบมีความยืนหยุ่นในการกำหนด และ เปลี่ยนแปลงได้ (ก่อนทำ statement cut-off)


การแจ้งเตือน

 1. การแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง เมื่อของเหลือน้อยแล้ว ก็ต้องเตือน ไปยัง vendor ทาง LINE/email
 2. การแจ้งเตือนการขาย เพราะบาง Vendor อาจจะมีสินค้าราคาแพงมาฝากจำหน่าย เมื่อทำการจำหน่ายออกระบบจะสามารถตั้งแจ้งเตือนได้ ผ่าน LINE OA
 3. การแจ้งเตือนการจ่ายเงิน เมื่อถึงกำหนดจ่ายเงิน
maxipos line

คุณสมบัติเด่น

สินค้าคงคลัง

 

1. ระบบสินค้าคงคลัง (inventory)
– สามารถค้นหาสินค้าคงคลัง
– แสดงรายการสินค้า รหัสสินค้า / ชื่อสินค้า / รูปสินค้า / ประเภทสินค้า /จำนวนสต็อก / หน่วยนับสินค้า

ปรับยอดสินค้า

 

2. รายการปรับยอด
– สามารถค้นหารายการสินค้าได้
– แสดงรายการสินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เลขที่รายการ วันที่ปรับ ประเภทสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนก่อนปรับ ยอดเพิ่ม/ลด  ยอดคงเหลือ หมายเหตุ ชื่อผู้ปรับ
– การปรับยอดสินค้า สามารถทำการปรับยอดสินค้าที่ต้องการ หรือแม้แต่จะสั้งทำในครั้งเดียว เช่น จำนวนก่อนปรับ  ยอดคงเหลือ ระบบจะแสดงยอดคงเหลือใหม่

 

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

 

3. การรับเข้า – โอนออก – เบิกสินค้า Store / Warehouse
– สามารถค้นหารายการสินค้าได้
– แสดงรายการสินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น สถานะ เลขที่รับเข้า วันที่รับเข้า เลขที่อ้างอิง ผู้รับเข้า เอกสาร
– สร้างรับเข้าจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  รับการโอนของสาขา  และรับสินค้าเข้าคลังสินค้าเอง เพียงระบุเลขที่อ้างอิง ระบุคลังสินค้า และสามารถแนบเอกสารอ้างอิงสินค้า ในที่นี้ระบบสามารถนำเข้าสินค้าทั้งหมด ในเมนู เพิ่มรายการเบิกขั้นสูง  ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
– ระบบโอนสินค้าออก – เบิกสินค้า สามารถทั้งโอนสินค้าออก และเบิกสินค้า ข้ามสาขาได้