Skip to content

MaxiPOS ผู้นำด้านระบบ POS ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ระบบ คูปอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ CRM เป็นเจ้าแรก และ เจ้าเดียวที่มีในขณะนี้ เพื่อทำการเพิ่มความสามารถของระบบ POS รวมถึงการเพิ่ม Traffic เข้าสู่ Website/ Social / LINE OA ด้วยระบบซึ่งมีความสามารถดังนี้

  1. การสร้างคูปอง ด้วยการสร้าง โดยกำหนด ระยะเวลาการใช้งาน จำนวนคูปอง ส่วนลด รายละเอียด จำนวนเงินขั้นต่ำในการใช้งาน
  2. การแจกคูปอง เช่น จำนวนที่แจก วันที่แจก จำนวนคูปองที่แจกได้
  3. การทำรายงาน เช่น การรับคูปอง การใช้งาน และ ช่วงเวลาการใช้งาน
Coupon System for POS
Coupon System for POS