Skip to content

อัพเดตฟีเจอร์ล่าสุด! รายการบันทึกการขาย

รายการบันทึกการขาย เป็นฟีเจอร์ที่ใช้บันทึกรายการสินค้าที่ขายออกของแต่ละวัน  ใช้ได้กับร้านค้าที่มีหลายสาขา ร้านที่ส่งสินค้าขายบนห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าที่มีการออกงานอีเว้นท์ต่างๆ เป็นการบันทึกข้อมูลดิบของการขายรายวัน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบและติดตามยอดขายรายวันได้

ซึ่งในหน้าอัพเดตข้อมูลจะแสดง รายการสินค้าทั้งหมด รายการสินค้าที่ขายออกต่อวัน และรายงานการขายของวันนั้นๆ ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้ในการออกใบเสร็จย้อนหลัง